Sekretariát regionálního sboru Křesťanské centrum Most:

Telefon a fax:      +420 478 048 747

email:                    info@cirkevlouny.cz

IČO:                       05065194

Odkaz na webové stránky: http://www.cirkevmost.cz

hlavní pastor církve: Róbert LIBA


Bankovní účet:   26 01 01 82 13 / 2010

Desátky vkládejte pod VS 777 (do poznámky vždy uveďte jméno a příjmení)

Dary na projekty Nehemie (roční závazky) vkládejte pod VS 888 a do poznámky uveďte název projektu, v případě ročních závazků své jméno a příjmení.

Dary a příspěvky na Biblickou školu a Křesťanské centrum vzdělávání vkládejte pod VS 123 (do poznámky vždy uveďte jméno, příjmení a účel)


region Louny, Křesťanské centrum Louny:

Pastor církve, region Louny:


Najdete nás zde:

Adresa: Riegrovy sady 1901, 440 01 LOUNY