Každá nedělní Bohoslužba a nejen ta, je doprovázena hudebním vystoupením, kdy společně chválíme a děkujeme našemu Stvořiteli, našemu Bohu, Ježíši Kristu a Duchu svatému za vše, co pro nás dělá.

Oslava toho, co Bůh dělá v našich životech a v životech lidí kolem nás.